Català   Castellano Atenció al client   
Grup Alimentari Guissona
 
  Presentaciˇ
 
  Hist˛ria i cronologia
 
  Notes de Premsa
 
  Informatiu mensual
 
  Projectes de recerca
 
  Premis i distincions
 
  Video corporatiu
 
  Altres videos
 
  50 aniversari
 
  Ofertes de treball
 
  PolÝtica medioambiental
 
  PolÝtica de qualitat inoqŘitat
 
  PolÝtica de prevenciˇ de riscos laborals
 
 

Política medioambiental

La política ambiental afecta a les activitats productives del Grupo Guissona y es concreta en els següents criteris:

- Donar compliment a les exigències de la legislació existent i d'altres requisits que el Grup Guissona subscrigui en matèria de medi ambient, mantenir-les actualitzades i anar evaluant el grau de compliment.

- Procurar la millora contínua i establir programes d'acció que permetin aconseguir els objectius ambientals marcats.

- Procurar la protecció del medi ambient, inclosa la biodiversitat i els ecosistemes, reduint els danys y la degradació de l'entorn natural ocasionats per les activitats del Grup Guissona i duent a terme les accions oportunes per a prevenir la contaminació.

- Potenciar la separació i correcta gestió dels residus, mitjançant l'estació d'aigües residuals, sistemes de reducció de residus i millorant els sistemes de reutilització i valorització.

- Reduir l'impacte que les emissions atmosfèriques puguin tenir sobre el medi atmosfèric aplicant les mesures pertinents i facilitant la informació necessària a les autoritats competents.

- Procurar la conservació dels recursos potenciant l'estalvi i la recuperació de l'energia, l'aigua i els materials en els processos productius, les oficines i el transport, quan sigui econòmicament viable.

- Proporcionar una formació apropiada al nostre personal i motivar per a desenvolupar bones pràctiques ambientals, fomentar mitjançant una adequada informació i formació del personal, que el compliment dels treballs, tasques i responsabilitats de cadascú es desenvolupin de forma adequada amb la protecció del medi ambient.

- Comunicar aquesta política mediambiental als nostres treballadors, proveïdors, subcontractats, etc. i posar-la a disposició d'altres parts interessades.

- En l'elaboració i compliment d'aquesta política mediambiental, tenim sempre presents els principis establerts en les polítiques de qualitat i prevenció de la nostra empresa.

- Integrar les consideracions aplicables en matèria ambiental en totes les decisions empresarials i en la planificació d'activitats, i en els criteris aplicats per mesurar els resultats de la gestió de l'empresa.

Desembre 2015
Direcció General
 
  Traspalau, 8 - 25210 Guissona (Lleida) Avís legal   Política de privacitat